Co w przypadku gdy Sąd prowadzący postępowanie spadkowe nie ma możliwości przesłuchania wszystkich świadków testamentu ustanego?

Katarzyna Buratowska

Dla ważności testamentu konieczna jest obecność przynajmniej trzech świadków podczas wypowiadania przez spadkodawcę swojej ostatniej woli.Treść testamentu ustnego może zostać stwierdzona  przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku. W pewnych sytuacjach z przyczyn obiektywnych przesłuchanie wszystkich świadków może okazać się niemożliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. W takich przypadkach kodeks cywilny dopuszcza również przesłuchanie tylko dwóch świadków.

Katarzyna Buratowska