Czy biblioteki mogą swobodnie kopiować swoje zbiory?

Dionizy Zajdel

Wśród zadań statutowych bibliotek wymienia się gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w tym książkowych. Z uwagi na spełnienie przez nie ważnej funkcji publicznej, w ramach dozwolonego użytku publicznego zostały przyznane bibliotekom szczególne uprawnienia, uregulowane w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie oznacza to jednakże, iż biblioteki mogą w sposób całkowicie swobodny kopiować swoje zbiory, nawet gdy ma to na celu ich publiczne udostępnienie. W tym zakresie ustawodawca dopuszcza jedynie sporządzanie lub zlecanie sporządzania przez biblioteki pojedynczych egzemplarzy opublikowanych utworów, które są niedostępne w handlu, co ma na celu uzupełnianie, ochronę zbiorów oraz nieodpłatne ich uzupełnianie.

Małgorzata Wiśniewska