Czy brak doręczania pism do ustanowionego przez stronę pełnomocnika wywołuje konsekwencje prawne w zakresie całego postępowania administracyjnego?

Anita Bator

Tak. Zgodnie z Wyrokiem NSA z 10 lutego 1987 r. (SA/Wr 875/86) takie pominięcie jest równoznaczne z pominięciem strony postępowania, co z kolei daje podstawy do wdrożenia nadzwyczajnego trybu wznowienia postępowania w oparciu o art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.

M. R.