Czy do uznania klauzuli za niedozwoloną wystarczające jest, aby miało miejsce rażące naruszenie interesów konsumenta?

Tadeusz Furmianiak

Obie przesłanki tj. kształtowanie praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (1), a także rażące naruszenie interesów konsumenta (2) muszą być spełnione łącznie, aby konkretne postanowienie umowne mogło być uznane za niedozwolone.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>