Czy istnieją inne klauzule abuzywne występujące w umowach o dostawę energii, wody, gazu i ciepła?

Elżbieta Klimas

Oczywiście, że tak. W artykule zostały omówione jedynie klauzule najczęściej występujące. Natomiast wszystkie klauzule abuzywne dotyczące nie tylko umów o dostawę energii, wody, gazu i ciepła zamieszczone są w Rejestrze klauzul abuzywnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>