Czy każda baza danych jest chroniona prawem autorskim?

Oskar Popławski

Nie. Poza bazami twórczymi spełniającymi cechy utworu, stanowiącymi tzw. zbiory materiałów w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w obrocie prawnym możemy spotkać także nietwórcze bazy danych, których ochrona jest kształtowana w sposób szczególny na podstawie odrębnej ustawy (z dnia 27 lipce 2001r. o ochronie baz danych).

Małgorzata Wiśniewska