Czy każdy utwór opublikowany jest równocześnie utworem rozpowszechnionym?

Diana Łojewska

Tak. Każdy utwór opublikowany jest równocześnie utworem rozpowszechnionym, co wynika z faktu, iż publikacja stanowi jedną z form publicznego udostępnienia utworu z wykorzystaniem jego egzemplarzy. Relacja ta nie może być ujmowana odwrotnie, tzn. nie każdy utwór rozpowszechniony można uznać na opublikowany, jeżeli rozpowszechnienie nie miało publikacyjnego charakteru.

Małgorzata Wiśniewska