Czy klauzula, w której przedsiębiorca zastrzeże opłatę za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (klauzula 1. w artykule) w wysokości dwukrotnej jego wartości, również jest abuzywna?

Mariusz Górny

Oczywiście, że tak. Cel obydwóch z tych klauzul jest tożsamy. Pomimo iż, literalne brzmienie nie jest jednakowe, klauzula przewidująca opłatę w wysokości dwukrotnej wartości zniszczonego bądź uszkodzonego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego również jest abuzywna.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>