Czy można przekazać prawa do utworu?

Kazimierz Cichy

Prawa osobiste do utworu są niezbywalne, tzn. nie można ich nikomu przekazać ani się ich zrzec. Natomiast prawa majątkowe można przenosić na inne osoby fizyczne lub prawne, podpisując z nimi umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Można także zezwolić innym jedynie na korzystanie z utworu, samemu zachowując prawa do niego – dokonuje się tego poprzez udzielenie licencji. Jednakże zarówno umowa o przeniesieniu praw majątkowych, jak i umowa licencyjna dotyczy jedynie konkretnych, wymienionych w nich pól eksploatacji.

Małgorzata Wiśniewska