Czy można wezwać do zapłaty w trakcie toczącego się postępowania sądowego?

Wit Radzikowski

Tak, i wtedy wierzytelność stanie się wymagalna. Co więcej, wygramy proces, gdyż Sąd bierze pod uwagę stan sprawy z dnia wyrokowania. Działanie takie naraża nas jednak na zasądzenie na rzecz przeciwnika kosztów procesowych, gdyż nie dał on powodu do wytoczenia powództwa

Michał Konarski