Czy ocena zaskarżonej decyzji przez pryzmat rażącego naruszenia interesu społecznego uzasadniająca odstąpienie od zakazu reformationis in peius podlega weryfikacji?

Witold Nocoń

Tak, ocena ta podlega weryfikacji, zarówno przez odpowiedni organ nadzoru, jak też przez sąd administracyjny.

M. R.