Czy określeń „klauzule abuzywne” i „niedozwolone postanowienia umowne” można używać zamiennie?

Tomasz Kożuchowicz

Tak, z tym zastrzeżeniem, że pojęcie klauzule abuzywne jest pojęciem prawniczym, wykształconym na gruncie doktryny i nauki prawa, natomiast pojęcie niedozwolonych klauzul umownych jest pojęciem prawnym – występującym w art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>