Czy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu powinno być złożone w jakimś konkretnym terminie?

Piotr Kaczyński

Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od wykrycia tego błędu. Oznacza to, iż po upływie rocznego terminu, uchylenie się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>