Czy producent utworu audiowizualnego może dokonywać tłumaczeń bez zgody twórców?

Albin Ociepa

Tak. Wynika to wprost z przepisu art. 71 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym „Producent może bez zgody twórców utworu audiowizualnego dokonywać tłumaczeń na różne wersje językowe”.

Małgorzata Wiśniewska