Czy przedsiębiorca może zmusić konsumenta do ugodowego zakończenia sporu wynikłego z umowy w drodze negocjacji?

Dariusz Fuławka

Nie. To od woli konsumenta zależy, czy zgodzi się na rozwiązanie sporu w sposób ugodowy, np. w drodze mediacji lub bezpośrednich negocjacji z przedsiębiorcą.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>