Czy ustawa określa wysokość tantiem pobieranych przez organizacje zbiorowego zarządu?

Emilia Sierakowska

Nie, jednakże art. 110 pr. aut. mówi, że wysokość ta powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, jak również charakter i zakres korzystania z tych utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych.

Szymon Makuch