Czy w postępowaniu administracyjnym będzie miał procesowe znaczenie stan, iż z pismem, które zostało doręczone, adresat się nie zapoznał?

Wacław Borowicz

Nie. Zgodnie z przepisami prawa oraz stanowiskiem doktryny znaczenie procesowe ma jedynie fakt doręczenia (i jego potwierdzenia), który nie obejmuje zapoznania się z treścią przez adresata. Taka konstrukcja tej instytucji pozwala wyeliminować z postępowania administracyjnego element niepewności, poprzez swoiste zobowiązanie adresata doręczenia do niezwłocznego zapoznania się z jego treścią.

M. R.