Czy wszystkie przesłanki umożliwiające uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, powinny być spełnione łącznie?

Danuta Bitner

Wystarczy, aby spełniona została jedna z dwóch przesłanek tj. wywołanie błędu przez osobę, której oświadczenie woli zostało złożone, chociażby bez jej winy (1), wiedza osoby, której zostało złożone oświadczenie o błędzie lub możliwość łatwego zauważenia błędu (2). Przesłanki te mogą być także spełnione łącznie. Koniecznym jest jednak, aby w każdym z w/w przypadków, błąd był istotny (3).

 

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>