Czy występujące w umowach klauzule muszą mieć jednakowe brzmienie takie jak klauzule występujące w Rejestrze klauzul niedozwolonych, prowadzonych przez PUOKiK?

Józef Szczepaniak

Literalnie jednakowe brzmienie klauzul umownych nie jest warunkiem koniecznym, aby daną klauzulę uznać za niedozwoloną. W procesie stwierdzenia abuzywności danej klauzuli liczy się cel, treść i zamiar, jakiemu ma służyć dane postanowienie. Jeżeli zatem klauzula wpisana do Rejestru różni się literalnym brzmieniem od spornej klauzuli, ale cel obydwóch z nich jest tożsamy, sporna klauzula również stanowi niedozwolone postanowienie umowne.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>