Czy z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mogą korzystać utwory, w stosunku do których majątkowe prawa autorskie wygasły?

Mariusz Szopiński

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w przepisie art. 124 ust. 1 pkt 3 przewiduje, iż przepisy ustawy stosuje się do utworów, „do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem w życie niniejszej ustawy”. Dotyczy to sytuacji, w których ze względu na wydłużenie czasu ochrony – wskutek nowelizacji ustawy – utwór, który według przepisów dotychczasowych ochronie nie powinien już podlegać, podlega tej ochronie według przepisów znowelizowanych.

Małgorzata Wiśniewska