Czy zażalenie przysługuje także w postępowaniu zabezpieczającym?

Żaklina Kołodziejska

Tak, zażalenie przysługuje tu na postanowienia sądu I instancji w przedmiocie zabezpieczenia, a także znajdzie zastosowanie art. 394 KPC, czyli zażalenie przysługiwać będzie także na postanowienia wymienione w piętnastu punktach w artykule.

Marta Nowocień

Powiązany artykuł