Jak postąpić, gdy wyrażono zgodę na związanie się umową, zawierającą klauzulę abuzywną?

Jacek Marciniak

Możliwe są dwie drogi dochodzenia swoich praw przed sądem, a także ugodowe rozstrzygnięcie sporu z przedsiębiorcą w drodze mediacji. Można wystąpić z powództwem do sądu powszechnego z żądaniem uznania danego postanowienia umownego za niedozwolone (kontrola konkretna). Można również wnieść powództwo przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (kontrola abstrakcyjna).

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>