Jaka jest maksymalna kwota wynagrodzenia biegłego za utracony z powodu stawiennictwa w sądzie zarobek?

Diana Ozga

Powyższa kwot nie może być wyższa niż 1500 zł na dobę. Przy jej ustalaniu powinno się uwzględniać: kwalifikacje biegłego, stosowane w jego zawodzenie normy wynagrodzenia, a także czas zużyty w związku z wezwaniem do sądu.

Kamila Kaźmierczyk