Jaki jest termin, po upływie którego konsument nie może skutecznie powołać się na wyzysk?

Beata Rolska

Uprawnienia konsumenta związane z wyzyskiem tj. żądanie zmniejszenia swego świadczenia, zwiększenie należnego jemu świadczenia, a także żądanie unieważnienia umowy, wygasają z upływem dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>