Jakie są skutki zastrzeżenia w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami klauzuli wyłączności?

Wanda Rybczyńska

Skutkiem zastrzeżenia klauzuli wyłączności jest obowiązek zapłaty prowizji pośrednikowi bez względu na to, w jaki sposób doszło do zawarcia transakcji (w okresie trwania klauzuli wyłączności). Okres ten zależy od umowy stron, nie może być jednak rażąco długi (powinien mieć gospodarcze uzasadnienie). Jego celem jest bowiem zapobieganie zawieraniu transakcji z pominięciem udziału pośrednika – dzięki tej klauzuli nie musi on udowadniać, że doprowadził do zawarcia transakcji swoimi działaniami. Wystarczy, że jedna ze stron podpisała umowę.

Rozwiązanie to jest z reguły trudne do zaakceptowania dla klienta, ale w gruncie rzeczy mobilizuje ono pośrednika do skuteczniejszego działania i daje mu większą swobodę działania (pośrednik może np. swobodnie podawać adres nieruchomości niczym nie ryzykując). Przekonanie o tym, że podpisanie umowy z większą ilością pośredników byłoby skuteczniejsze jest więc wbrew pozorom błędne.

 

Michał Stawiński

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>