Jeżeli postanowienia określające główne świadczenie stron nie zostały w umowie sformułowane w sposób jednoznaczny, czy można wówczas te postanowienia umowy uznać za niedozwolone?

Alina Zalewska

Istnieje taka możliwość. Warto jednak zaznaczyć, iż w przypadku, gdy postanowienia określające główne świadczenie stron są zawarte we wzorcu umowy, a nie są sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, wtedy na podstawie art. 385 § 2 zd. 2 Kodeksu cywilnego postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>