Kiedy twórca może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy licencyjnej lub rozporządzającej?

Wawrzyniec Miszczuk

Mając na uwadze art. 56-58 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca ma możliwość wypowiedzenia, względnie odstąpienia, od umowy licencyjnej lub rozporządzającej w trzech zasadniczych sytuacjach:

- ze względu na swoje istotne interesy twórcze,

- jeśli nie doszło do rozpowszechnienia utworu, do którego licencjobiorce lub nabywca się zobowiązał,

- jeśli publiczne udostępnienie utworu nastąpi w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby się słusznie sprzeciwić.

Małgorzata Wiśniewska