Kto wydaje koncesje?

Izabela Kobus

Koncesje wydawane są przede wszystkim przez naczelne i centralne organy administracji rządowej - ministrów. W zakresie rozprzestrzeniania programów radiowych i telewizyjnych właściwy jest Przewodniczący KRRiT. Ponad to uprawnienie to mają także wojewodowie oraz starostowie.

Marcin Śledzikowski