Która organizacja zbiorowego zarządu jest właściwa w sytuacji, gdy na danym polu eksploatacji działa ich więcej?

Apolonia Litwin

Zgodnie z art. 107 pr. aut. właściwą jest organizacja, do której należy twórca lub osoba uprawniona z tytułu prawa pokrewnego. Jeżeli jednak twórca nie należy do żadnej organizacji lub nie ujawnił autorstwa, to właściwą organizację wskazuje Komisja Prawa Autorskiego.

Szymon Makuch