Które organizacje pobierają i dokonują podziału opłat od kserokopiarek, skanerów, urządzeń reprograficznych oraz nośników z nimi związanych?

Marcin Gałczyński

Poboru i podziału tych opłat dokonują:

1) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL - na rzecz twórców;

2) Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" - na rzecz wydawców.

 

Szymon Makuch

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>