Które organizacje zbiorowego zarządzania pobierają opłaty od magnetofonów, magnetowidów, urządzeń podobnych i związanych z nimi nośników?

Wanda Konopko

Według rozporządzenia są to: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS – w zakresie praw twórców; Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP – w zakresie praw artystów wykonawców; Związek Producentów Audio-Video ZPAV w zakresie praw producentów fonogramów i wideogramów.

Szymon Makuch

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>