Na jakiej podstawie konsument może wytoczyć powództwo o uznanie danego postanowienia umownego za niedozwolony?

Zbigniew Haręcki

Podstawę prawną powództwa stanowi przepis art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Wyrok w przypadku powództwa ustalającego ma wyłączenie charakter deklaratoryjny, co oznacza że jedynie potwierdza zaistniały stan prawny.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>