Na jakiej podstawie prawnej biegły opiera żądanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii biegłego?

Elwira Zyśk

Biegły opiera swoje żądanie na art. 288 kpc, który stanowi bezpośrednio o przysługującym biegłemu prawie do wynagrodzenia. Ponadto rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1975 r. określa koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Kamila Kaźmierczyk