Od kiedy utwór jest chroniony prawem autorskim?

Sebastian Stefańczyk

Utwór jest chroniony prawem autorskim od chwili powstania (momentu ustalenia), nawet jeśli nie został ukończony. Nie trzeba zgłaszać nigdzie autorstwa – wystarczy, by autor był w stanie je wykazać w dowolny, wiarygodny sposób. Prawo nakazuje jednak domniemywać, że autorem jest osoba, której nazwiskiem oznaczono utwór lub której autorstwo w inny sposób podano do publicznej wiadomości.

Małgorzata Wiśniewska