Od kogo można uzyskać pomoc prawną w kwestii klauzul abuzywnych?

Karolina Wysocka

Pomoc prawną można uzyskać poprzez zasięgnięcie porady prawnika. Ponadto można zgłosić się również do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumenta, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>