W przypadku gdy od dnia doręczenia faktury VAT minęło 14 dni (klauzula 4. w artykule) a konsument jej nie akceptuje, czy możliwe jest jeszcze zgłoszenie przez konsumenta zastrzeżeń do faktury VAT po upływie powyższego terminu?

Mariusz Rosiek

Tak. Postanowienie umowne zawierające powyższy termin na zgłoszenia zastrzeżeń do faktury VAT nie wiąże konsumenta, wobec tego upływ 14-dniowego terminu nie jest jednoznaczny z akceptacją przez konsumenta tej faktury VAT. Konsument może zgłosić zastrzeżenia do faktury, mimo upływu terminu wskazanego w spornej klauzuli.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>