Z jaką częstotliwością pobierane są opłaty od urządzeń reprograficznych, magnetofonów, magnetowidów i nośników z nimi związanych?

Zdzisław Domaradzki

Opłaty pobiera co kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału.

Szymon Makuch

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>