A czy art. 427 k.c. ma zastosowanie kiedy nadzorowany sam sobie szkodę wyrządza?

Łucja Bednarczyk

Nie w takim wypadku powołany artykuł nie ma zastosowania

Natalia Słomowska