Chciałabym wytoczyć powództwo opozycyjne jednak nie wiem do którego sądu mam złożyć pozew? Dodam, że egzekucja nie została jeszcze wszczęta.

krystyna Kwiek

Właściwy będzie sąd według przepisów o właściwości ogólnej czyli sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Kamil Szmidt