Co należy zrobić w sytuacji, gdy tekst po autoryzacji znacząco różni się od pierwotnej wypowiedzi?

Stefania Jagodzińska

Najpierw dziennikarz powinien skontaktować się z rozmówcą i ustalić powód tak znaczącej zmiany. Jeżeli rozmówca nie poda uzasadnionych przyczyn, dziennikarz może sporządzić zestawienie dwóch wykluczających się wypowiedzi informatora - tekstu po autoryzacji oraz pierwotnej wypowiedzi rozmówcy, jednak przedstawionej wyłącznie w sposób opisowy (mowa zależna), a nie w formie dosłownego cytatu.

Agata Wróbel