Co rozumie się poprzez określenie „ważny interes strony” strony użyte w art. 73 § 2 k.p.a.?

Jacek Czekaj

Odpowiedzi na to pytanie udziela orzecznictwo. Na podstawie wyroku WSA w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2009 r., II SA/Gd (686/08)  ważnym interesem strony, o którym mowa, może być posiadanie uwierzytelnionych odpisów poszczególnych dokumentów tak dla potrzeb prowadzonego postępowania, jak i w celu wykorzystania ich w innych postępowaniach. Nie stanowi ważnego interesu strony zamiar lub wystąpienie już ze skargą do sądu administracyjnego. Z kolei w wyroku NSA z dnia 25 lipca 2007 r.,(I OSK 1319/06), przyjęto surowsze wymaganie, uznając, że uzasadnianie istnienia ważnego interesu strony tylko koniecznością posiadania uwierzytelnionych odpisów poszczególnych dokumentów z akt administracyjnych, czy to dla potrzeb prowadzonego postępowania w sprawie, czy to w celu wykorzystania ich w innych postępowaniach prawnych, jest niewystarczające. Żądając wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów należy jeszcze wykazać, że nie ma się samemu możliwości sporządzenia pożądanych odpisów z akt sprawy.

 

Magdalena Machy