Co to są dane osobowe ?

Angelika Marszałek

W myśl  art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych   , dane osobowe stanowią informacje  dotyczące  konkretnej osoby , które umożliwiają jej zidentyfikowanie. Identyfikacja polega na ustaleniu  tożsamości osoby   w sposób bezpośredni lub pośredni powołując się na odpowiedni numer  identyfikacyjny   lub szereg  czynników  określających  cechy fizyczne, kulturowe czy też ekonomiczne. Przykładem  informacji stanowiącej   dane osobowe  jest obecnie numer PESEL  zgodnie z ustawą o ewidencji  ludności  i dowodach osobistych 

Angelika Marszałek