Czy art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze ma zastosowanie również do zobowiązań niepieniężnych?

Witold Ćwikła

Niewykonywanie zobowiązań niepieniężnych nie stanowi samo w sobie przesłanki ogłoszenia upadłości. Będzie stanowiło podstawę ogłoszenia upadłości, jeżeli zobowiązanie niepieniężne przekształci się w wymagalne zobowiązanie pieniężne.

Magdalena Machy

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>