Czy burmistrz może prowadzić egzekucję z nieruchomości w przypadku zaległości w opłacie śmieciowej?

Paulina Bielicka

Nie. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zabrania egzekucji opłaty śmieciowej z nieruchomości.

Paula Zawadzka