Czy chorobę można uznać za przesłankę do przywrócenia terminu?

Julia Trzeciak

Jak czytamy w postanowieniu NSA z dnia 5 września 2013 roku   (II FZ 746/13),nie każda choroba jest przeszkodą do dokonania określonej czynności procesowej. Jest nią z reguły nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Nawet taka choroba, która wymaga leżenia, nie uzasadnia przywrócenia terminu, jeżeli przykładowo strona mogła nadać pismo w ustawowym terminie korzystając z pomocy domowników.

Magdalena Machy