Co do zasady postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ma charakter wnioskowy. W wyjątkowych sytuacjach może ono być wszczęte z urzędu i dotyczy to przypadków, gdy w związku z tym samym zdarzeniem toczy się już postępowanie cywilne albo karne. Wówczas postępowanie przed komisją ulega zawieszeniu i podejmuje się je z urzędu, gdy owe wcześniejsze postępowania ulegną zakończeniu (art. 67b ust. 3 ustawy).

Anna Sekura

Co do zasady postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ma charakter wnioskowy. W wyjątkowych sytuacjach może ono być wszczęte z urzędu i dotyczy to przypadków, gdy w związku z tym samym zdarzeniem toczy się już postępowanie cywilne albo karne. Wówczas postępowanie przed komisją ulega zawieszeniu i podejmuje się je z urzędu, gdy owe wcześniejsze postępowania ulegną zakończeniu (art. 67b ust. 3 ustawy).

Anna Sekura
Nasze porady są ubezpieczone

Najnowsze artykuły