Czy do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości ?

Grażyna Pielecka

Nie, do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.

 

Grażyna Pielecka

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>