Czy egzekucja może być przeprowadzona w przypadku gdy nie wiadomo nic o miejscu pobytu dłużnika?

Włodzimierz Kozłowski

Tak. Zgodnie z art. 928 kpc możliwe jest ustanowienie przez sąd na wniosek komornika kuratora do zastępowania osoby nieobecnej. Kurator zostaje ustanowiony aby dopilnować praw osoby, której miejsce pobytu nie jest znane oraz dla tej , do której nie można dokonywać doręczeń z powodu jej nieobecności

Aleksandra Kuleczko

Powiązany artykuł