Czy egzekucja z nieruchomości może być a w jakiś sposób uproszczona?

Elżbieta Galas

Uproszczona egzekucja jest możliwa ale jedynie w przypadku egzekucji z nieruchomości niezabudowanej czy gruntowej oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym jeżeli do czasu złożenia wniosku o przeprowadzenie z nich egzekucji nie poinformowano o zakończeniu budowy. Uproszczenia dotyczą m.in. sprzedaży ( możliwa jest sprzedaż z wolnej ręki).

Aleksandra Kuleczko