Czy istnieją jakieś standardy mówiące o powtarzaniu własnych już opublikowanych utworów (autoplagiat)?

Wiktor Daniluk

Są różne standardy mówiące, ile powtórzeń jest dopuszczalnych, najbardziej liberalne mówią o 20%.

Marcin Śledzikowski